26%
تخفیف

دوره آنلاین و پکیج رایتینگ آیلتس، IELTS Elixir iWrite

اکسیر رایتینگ آیلتس، آن هم به صورت آنلاین! چه چیزی بهتر از این!؟

فوق العادگی یادگیری رایتینگ آیلتس را لمس کنید.

156
341,000 تومان421,000 تومان
13%
تخفیف

دوره آنلاین و پکیج ریدینگ آیلتس، IELTS Elixir iRead

اکسیر ریدینگ آیلتس، آن هم به صورت آنلاین! چه چیزی بهتر از این!؟

فوق العادگی یادگیری ریدینگ آیلتس را لمس کنید.

143
299,000 تومان349,000 تومان
24%
تخفیف

دوره آنلاین و پکیج لیسنینگ آیلتس، IELTS Elixir iListen

اکسیر لیسنینگ آیلتس، آن هم به صورت آنلاین! چه چیزی بهتر از این!؟

فوق العادگی یادگیری لیسنینگ آیلتس را لمس کنید.

137
227,000 تومان287,000 تومان
13%
تخفیف

دوره آنلاین و پکیج اسپیکینگ آیلتس، IELTS Elixir iSpeak

اکسیر اسپیکینگ آیلتس، آن هم به صورت آنلاین! چه چیزی بهتر از این!؟

فوق العادگی یادگیری اسپیکینگ آیلتس را لمس کنید.

123
317,000 تومان362,000 تومان
35%
تخفیف

دوره آنلاین و پکیج گرامر انگلیسی با رویکرد مفهومی، iGram

نمی دانید کدام ساختار گرامری را کجا استفاده کنید؟

همیشه بین زمان ها، مدال ها و بقیه مباحث گیج می شوید؟

متوجه نمی شوید مخاطب چه می گوید؟

اکسر گرامر کاربردی انگلیسی داروی مشکل شماست. 🙂

161
334,000 تومان454,000 تومان